Rehabilitacja Drukuj

Rehabilitacja jest procesem medyczno-społecznym, który dąży do zapewnienia osobom niepełnosprawnym godziwego życia w poczuciu pożyteczności społecznej i bezpieczeństwa społecznego oraz zadowolenia.

Rehabilitację mieszkańców w naszym Domu prowadzi zatrudniony magister rehabilitacji. Do zabiegów rehabilitacyjnych wykorzystuje się następujący sprzęt:

- diadynamik,
- magnetotronik,
- lampy sollux,
- lampy kwarcowe,
- lampy biotronik,
- tablice do ćwiczeń manualnych.

Odpowiednio prowadzona rehabilitacja w znacznym stopniu ułatwia mieszkańcom adaptację do nowych warunków życia i akceptację swoje niesprawności.

Usprawnienia chorych w podeszłym wieku wymagfają dłuższego czasu i częśto ograniczają się do ćwiczeń w łóżku. W okresie unieruchomienia chorego w łóżku dominuje kinezyterapia miejscowa obejmująca lecznicze odziaływanie ruchu w celu zwiększenia ruchu kończyn i tułowia.

W przypadku powikłań krążeniowo-oddechowych stosuje się kinezyterapię ogólną co daje mieszkańcom dobrą kondycję fizyczną przez wzmocnienie siły mięści, zwiększa wydolność układu oddechowego, krążenia.

Ćwiczenia gimnastyki w skład kinezyterapii wchodzą także spacery zwłaszcza wiosną i latem.

Mieszkańcom zapewnia się także rehabilitację psychologiczną, która wspomaga akceptację swego obecnego stanu zdrowia i pogodzenie się z losem. Osobista rozmowa z psychologiem albo z siostrą zakonną na co dzień słuzy zwalczaniu złych nastrojów, braku wiary we własne siły i jest bardzo pomocna w utrzymaniu bezkonfliktowych stosunków między mieszkańcami.

Dla wielu mieszkańców domu ważną sprawą jest możliwość uczestniczenia w codziennej Mszy Świętej w kaplicy zakonnej a dla osób leżących w niedziele i święta na korytarzu gdzie przebywa największa ilość chorych leżących. W naszym Domu znajduje się też pralnia, gdzie mieszkańcy mogą korzystać z usługi i dać do prania swoją odzież i bieliznę osobistą lub naprawić zniszczoną.